VISSZA  A SZAKIRODALOMHOZ

A CoD™ tea fogyasztása növeli a 7,12-Dimetilbenz[a]antracén (DMBA) exponált egerek túlélési idejét

Budán Ferenc1, Dávid Tamás2, Bencsik Tímea3, Finta Hajnal4, Varjas Tímea1, Ember István1

1 PTE AOK Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs, Magyarország
2
Nemzetközi CoD™ Rák Információs Központ Közalapítvány, Lébény, Magyarország
3
PTE AOK Farmakognozia Tanszék, Pécs, Magyarország
4
MOGYE, Közegészségtan Tanszék, Marosvásárhely, Románia
 

Korábbi vizsgálatok alapján CBA/Ca(H-2K) egerekbe („short -term” tesztrendszerben) a lapachol tartalmú CoD™  tea, a DMBA által okozott onko/szupreszor Ha-ras, c-myc és p53 gén overexpressziókat csökkenti, vagyis potenciálisan kemopreventív hatású.

A CoD tea 1995-ben került forgalomba, Európa több országában kapható, étrendkiegészítőként regisztrált. Fő hatóanyagai a macskakarom (Uncaria sp. U. tomentosa) és az argentin lángfa (Tabebuia sp. T. avellanedae) gyógynövényből származó 17 különböző alkaloid.

Egy csoportba 6 hím és 6 nőstény CBA/Ca(H-2K) egér (Varga Cs. és mtsai. Cancer Letters, 60 (1991) 199-203, Varga Cs. és mtsai. Magyar Onkológia, 46 (1992) 151-156) tartozott; két csoport csapvizet fogyasztott (kontroll), két csoport CoD™ teát fogyasztott (és kombinációban egy-egy csoport 20 mg/ttkg ip. DMBA-t kapott, a kísérlet kezdetén, és a 2. hónap elején) A kísérlet 12 hónapja során az állatok elhullását követtük, melyet Kaplan-Meier görbén ábrázoltunk. Leghamarabb a DMBA-t fogyasztó állatok pusztultak el, hímek esetében már 10 hónappal a kísérlet megkezdése után. Nőstények esetében egy állat élt még a 12. hónapban. A DMBA a hímekben radikálisan lecsökkentette a túlélést, a kontrollhoz képest.

Ha DMBA kezelés mellett CoD teát is kaptak az állatok, a hímek később, a nőstények még később kezdtek elpusztulni.

A  CoD teát fogyasztók a csapvizes kontrollhoz képest is javították a túlélést, azaz a kémiai karcinogén kezelés nélkül, önmagában is jelentősen javított a túlélésen a CoD tea fogyasztása.

Az állatok kémiai karcinogén iránt szenzitívek voltak, így e szempontból érzékeny rendszerben mérhettük a CoD tea kemopreventív hatását. A hosszú távú kísérlet tehát a CoD tea kemopreventív hatását támasztja alá, amely a karcinogén hatást jelző molekuláris epidemiológiai onko/szuppresszor gén expresszió emelkedés kivédésében is megnyilvánult, párhuzamos kísérletünkben.

^ oldal tetejére

VISSZA  A SZAKIRODALOMHOZ