VisszaVISSZA A FŐOLDALRA

MNO: 56-os emlékművet avattak Lébényben 2006. november 4-én
 

Felavatták az 1956-os forradalom hőseinek emlékművét a Győr-Moson-Sopron megyei Lébény községben.

A fából faragott kompozíció a "pesti srácok" egyikét ábrázolja. Jan Chovan felvidéki fafaragó 2 méternél magasabb alkotása egy fiatalembert jelenít meg, aki suhogó lódenkabátot visel, bal kezében lyukas zászlót tart. Fegyvertelen alakja a szabadság iránti vágyat szimbolizálja. A kő talapzaton álló alakot két oldalról egy kereszt és egy kopjafa keretezi.

Az emlékművet 1956 hőseinek, mártírjainak dr. Dávid Tamás Lébényben élő rákkutató professzor saját költségén állíttatta.
 


 

     

Dr. Dávid Tamás beszéde a szoboravatáson
Darkó Éva (piros színű szöveg)
színművésznő közreműködésével

     

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Plébános Úr! Tisztelt Lelkész Úr! Tisztelt lébényi Polgárok! Tisztelt Emlékezők! Kedves Barátaim!

"Ne feledd
a tért, ahol elestek ők, a földet se feledd, bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiúi, az a föld szent ügy hős helye lett" -
írta Illyés Gyula.

Összejöttünk, hogy tisztelegjünk az 56-os hősök előtt, a pesti srácok előtt, a gondolat szabadsága és a tettek embersége előtt.

Összejöttünk, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy ne feledjük 56 erkölcsi örökségét, 56 szellemiségét.

Ahogy Wittner Mária, 56-os halálratélt szabadságharcos mondta:

"Jobbat, szebbet, emberibbet akartunk, mert nem akartunk többé leigázott nép lenni. Az emberek alapgondolkodását szerettük volna megváltoztatni, emberségre, szeretetre és együttérzésre, megértésre, összefogásra tanítani őket."

Összejöttünk, hogy erőt merítsünk a múlt nagyszerű példáiból a jövő kihívásainak leküzdésére.

1956 október - november  immár  50 éve szent nekünk. Forradalmunk éve ez, azé a forradalomé, amely megrendítette a barbár terror hatalmát, és amely oly sok éven át félelemmel töltött el minden zsarnokot és szolgáit.

1956 - egy évszám, egy fogalom.

Aki átélte, annak lelkébe, szívébe égett emlék. A szabadságé, a hazaszereteté, az álomé, az ígéreté, a hősiességé,

amit 1956 november 4.-e hajnalán hazaáruló hóhérok segítségével letiportak a szovjet tankok ezrei, az idegen elnyomás jelképei, acélszörnyetegei.

Hamis eszme, gonosz árulók becstelen uralma következett.

Rabláncos bilincs - évtizedeken át  intézményesítették a terrort a mérgező hazugságok elfogadására, az állami kényszert:vastapssal köszönteni a gonoszt, az árulókat, a népgyilkosokat, a nép félrevezetését, hallgatni és tűrni, elnémítva, elhurcolva hajnalban érkező fekete kocsikkal, mocskos börtönodúk  mélyére lökni a függetlenség, a szabadság  gondolatát. A kommunista és a posztkommunista rendszer is intézményesítette a korrupciót, az erkölcsi relativizmust, a szegénységet, a nép szellemi, lelki elnyomorítását, a felelősséget nem ismerő politikusokat, az ÁVH-s verőlegényeket, az ÁVH-s módszereket.

Rabláncos bilincsbe verve a népet a bitófák árnyékában, halálgyárrá változtatva a bíróságokat, ahol a verőlegények által kicsikart vallomásokra alapozva, a vérbíróságok előre eldöntött ítéleteket hirdettek ki a sok esetben írni-olvasni is nehezen tudó, bírónak nevezett bábok.

A kommunista  rendszer alapjaiban volt hazug, embertelen, aljas, gyilkos.

Nekünk nem szabad feledni az árulókat, a gyilkosokat, a népfosztogatókat
!

Múltunkat elrabolták, a sivár jelen hallgat, ők élik túl a holtak, a győztes forradalmat.

Ötven évvel ezelőtt tavasszá vált az ősz, milliónyi csepp könny áradattá változott és elsöpörte a zsarnokságot.

Ötven évvel ezelőtt a  becstelen hazugságot az út porába taszította a nép igazsága, - igazságot teremtett a nép az álnok zsarnokság felett.

Ötven évvel ezelőtt feltámadt a szabadság reménye és ragyogott  a hit.

A kis Magyarország felemelkedett, lerázta a rabláncokat, lerázta a bilincseket örök példát mutatva a világnak szabadságszeretetből, bátorságból és emberségből.
 

Ahogy a korabeli költő írta:

Mert sehol  sem volt a világon , még nem harcolt ilyen sereg,
halált megvető bátorsággal, ennyi fiatal magyar gyerek.

Te pesti srác, hősök hőse, kicsiny bajtárs!

Szemben az orosszal, a tankokkal, melyek  dübörögtek a halálba,
pillanatok alatt százakat irgalmatlanul eltaposva.

Meggyilkolták a gyermekeket, az ifjakat, a magyarokat, a hősöket,
mert szembe szálltak egy bolsevista áruló, bitang haddal,
akik lelket tipró nemzetgyilkossá váltak.

Példát vesz róla némán egy kisfiú
Te vézna lelkes iskolás gyerek
aki beszóltál a konyhába:
Anyu! Most tüntetni megyek.

 

Tisztelt Emlékezők! Tisztelt lébényi polgárok! Kedves Barátaim!

Azokban az őszi napokban Győr, Mosonmagyaróvár, Lébény is, mint az egész ország a forradalom lázában égett. A politikai foglyok kiszabadítását követelőkre dördültek a gyilkos lövések. Mártíromságuk örök szégyene minden elnyomónak.

Vizi E.Szilveszter mondta 2006 okt.23-án: ?Mert abban az időben voltak hatalomvágyó szörnyetegek, akik hazudtak saját népüknek, voltak akik lövettek, voltak népgyilkosok, akik lőttek, lányokra, asszonyokra is, voltak becstelen árulók, akik elárulták honfitársaikat, hazájukat, sárba tiporták hazájuk zászlaját és voltak akik a nép vagyonát fosztogatták saját javukra.

Győr, Lébény, Magyaróvár azokban az októberi napokban szabad lett. Lakóik méltónak bizonyultak városaikhoz, falvaikhoz. Reményt nyitottak egy jobb jövő felé, és erre tiszta lelkük, becsületük volt az ígéret.

A tisztalelküek zendülése - írta a L'Aurore francia lap.

Az 56-ban mártirhalált halt Szigethy Attila sorait idézem:

Soha, semmi körülmények között nem leszek hazaáruló. Sem kisebb ember, mint a meggyalázott nemzet akármelyik tagja.

 

Emlékezzünk!

Emlékezzünk egy perc néma tiszteletadással a harcban elesett hősök százaira, emlékezzünk a pesti srácokra, emlékezzünk a kivégzettek ezreire, emlékezzünk a sortüzek áldozataira, emlékezzünk a meghurcoltak, a megkinzottak, az igazságtalanul bebörtönzöttek, az internáltak tízezreire, emlékezzünk az idegenbe üldözöttek  százezreire...
 

VisszaVISSZA A FŐOLDALRA